Post navigation

Studenten blokken vooral in de namiddag

Dat studenten samenhokken gedurende de blokperiode van de examens is ondertussen algemeen geweten. Dankzij Quivr kunnen studenten van de associatie KU Leuven de bezetting van de bibliotheken opvolgen en zo de ideale studieplaats uitkiezen. Maar zijn deze mogelijkheden ruim genoeg? Wij analyseerden de verzamelde data van onze bibmonitor en merkten een aantal interessante zaken op.

Het weekend start op vrijdag

Bekijken we de bezetting van de bibs per dag van de week gedurende het eerste semester van vorig jaar dan zien we dat er van maandag tot donderdag op de piek van de dag gemiddeld 2000 studenten in de Leuvense bibliotheken zaten (aangegeven met de oranje lijn). Op vrijdag lag de piek daarentegen gemiddeld op 1200 studenten, een daling van 40% in vergelijking met de voorgaande dagen. Dat komt overeen met het gemiddelde tijdens de eerste helft van de week (aangegeven met de groene lijn). Heel wat studenten beginnen dus duidelijk al op vrijdag aan hun weekend. (De rode lijn op de grafiek duidt aan hoeveel plaatsen er gemiddeld zijn in de bibs volgens dag van de week. Deze aantallen schommelen enigszins doorheen de week, omdat op feestdagen minder bibs open zijn) Het tweede semester heeft een zeer gelijkaardig verloop. Het valt wel op dat er gemiddeld meer mensen naar de bibliotheek trekken (een stijging van 17%). Ongetwijfeld zitten daar studenten tussen die hun eventueel wat mindere eerste semester proberen goed te maken. Het is ook interessant om eens een week gedurende het jaar (bv. 13 t.e.m. 19 oktober) te vergelijken met een week tijdens de blok (bv. 5 t.e.m. 11 januari). Uiteraard zijn de bibliotheken drukker bezet tijdens de blok. Het is wel opmerkelijk dat er maar 2346 studenten in de bibs zitten op het piekmoment op vrijdag, terwijl dat er op de woensdag van dezelfde week nog 2787 waren (een daling van 15%). Blok of niet: studenten laten nog steeds hun weekend op vrijdag beginnen. Dat weekend brengen ze trouwens blijkbaar liever thuis of op kot door: op zaterdag daalt de bezetting tot 1790 studenten (een daling van 35% t.o.v. woensdag). Dat valt nog beter op als we de procentuele bezetting van de bibs plotten: Op vrijdag is een enorme terugval te zien. Op zaterdag en zondag zitten er procentueel zelfs meer mensen in de bibliotheek, maar dat heeft uiteraard te maken met het feit dat er in het weekend minder capaciteit is voorzien (38% minder).

Blokken van 2 tot 4

Studenten doen hun uitslapers-imago doorheen het jaar ook alle eer aan: de piek van het aantal studenten in de bib wordt in de voormiddag pas bereikt rond elf uur. Daarna volgt een middagpauze van twee uur. Ofwel wisselen studenten elkaar dan af om te gaan eten, ofwel slaan een heleboel studenten het middagmaal over. In de namiddag wordt er het meest gestudeerd tussen twee en vier uur. Daarna neemt de bezetting snel af, maar na het avondeten duiken er toch nog een aantal studenten terug de bibliotheek in. Vanaf acht uur slaan velen de boeken echter definitief toe. Tijdens de blok zijn studenten wel meer toegewijd. Ze kruipen vroeger uit bed, misschien wel in de hoop om zo het beste plekje in de bib te versieren. Studenten blijven ook een uur langer studeren in de namiddag en de heropleving in de avond is groter.

Iedereen gelijk voor de wet

Wanneer we kijken naar de bezetting van de verschillende bibliotheken, dan blijkt die een gelijkaardig gedrag vertonen. De e-bib is de uitzondering op de regel, aangezien daar ’s ochtends veel mensen actief zijn tussen acht en negen, maar de meesten alweer lijken te vertrekken tussen negen en tien. Dat is zo in zowel het eerste als in het tweede semester. Het is ook wel opvallend hoe er doorheen het jaar ‘s avonds vooral wordt gekozen voor de AGORA. Het is enkel deze bib die een echte heropleving kent na het avondeten (behalve tijdens de blok: dan keren studenten wel nog terug naar andere bibliotheken). In de Arenberg-bib lijkt het moeilijker om je te concentreren: die bibliotheek kent een terugval in bezetting in zowel de voormiddag als in de namiddag.

Vraag en Aanbod

Wat enorm opvalt als we de bezetting per week bekijken, is dat vraag en aanbod steeds in evenwicht zijn. Het is mogelijk dat de KU Leuven goed kan voorspellen wanneer studenten nood hebben aan een bibliotheek en het aanbod hierop heeft afgesteld. Op feestdagen zijn er bijvoorbeeld heel wat minder bibliotheken open, maar is er ook minder vraag naar bib-plekken aangezien studenten vaak naar huis gaan of verkiezen om niet te studeren op zo’n dag. Al kan onwetendheid ook een rol spelen: er gaan minder studenten naar de bib op feestdagen, omdat ze vermoeden dat de bibliotheken sowieso gesloten zijn. Met Quivr kan je echter altijd, en dus ook op feestdagen, controleren of een bibliotheek open is en hoeveel plaats er nog is. Niettemin overstijgt het aanbod toch de vraag een keer: alle bibliotheken zijn nog open tijdens de eerste week van de kerstvakantie, maar tegen dan zijn studenten al massaal naar huis vertrokken om daar te blokken. Dit is nog duidelijker op de grafiek van de procentuele bezetting. Over alle dagen van de eerste week van 2015 werd een gemiddelde piekbezetting van 88% gehaald. De week ervoor was dit slechts 63%. Een betere spreiding van het aantal plaatsen over deze 2 weken zou dus handig zijn. In het tweede semester wordt pas duidelijk hoe sterk de vraag en het aanbod elkaar volgen: Dit is ook te zien doordat de procentuele bezetting van de bibs, deze piek niet (zo sterk) vertoont. De dip in deze figuur rond week 15, is de paasvakantie. Verder valt op te merken dat veel studenten reeds beginnen te blokken vanaf week 6. Vanaf dan blijft het aantal studenten in de bibliotheken redelijk constant tot een aantal weken voor de blok.

Plaats gezocht!

Bij de voorgaande analyses, werd er steeds uitgemiddeld over een periode om zo een beter overzicht te kunnen krijgen van het gedrag van de student. Toch zouden we ook het rapport voor de KU Leuven willen maken. We onderzochten het aantal momenten dat de totale bezetting meer dan 95% van de capaciteit bedroeg. Dat gebeurde in totaal 26 keer. Op 14 dagen zaten alle bibs zelfs volledig vol. In sommige gevallen duurde deze bezetting van meer dan 95% enkele uren, maar op een aantal dagen was dit bijna de volledige dag zo, bijvoorbeeld op 11 november. Wat opvalt is dat er op de meeste van deze dagen slechts capaciteit is voor 500 studenten. Dat is uiteraard de capaciteit van AGORA die ook open is op zon- en feestdagen. Toch is er blijkbaar op sommige van deze dagen nood aan meer dan één bibliotheek die open is.
datum van tot capaciteit Maximale procentuele bezetting
1 2014-11-11 09:56:07 16:47:07 500 100
2 2014-12-08 14:33:17 15:30:15 350 100
3 2014-12-10 14:52:18 16:28:19 570 100
4 2014-12-15 14:42:57 15:33:57 1740 100
5 2014-12-16 14:32:52 16:47:59 630 100
6 2015-01-02 09:18:57 16:24:57 500 100
7 2015-01-03 08:48:57 10:28:37 500 99
8 2015-01-04 08:42:31 09:51:31 500 97.6
9 2015-01-10 08:58:16 21:25:16 500 99.4
10 2015-01-11 08:10:17 21:40:16 500 100
11 2015-01-18 08:17:08 21:38:11 500 99.8
12 2015-01-25 09:15:55 21:24:55 500 100
13 2015-04-20 14:21:42 14:21:42 330 95.45
14 2015-04-28 15:11:40 15:11:40 280 100
15 2015-05-05 11:50:59 11:50:59 630 96.51
16 2015-05-06 11:48:00 11:48:00 330 95.76
17 2015-05-14 09:14:36 16:53:36 500 100
18 2015-05-25 09:11:36 09:59:36 500 98.2
19 2015-05-30 08:35:36 09:53:36 500 98.4
20 2015-06-01 14:35:18 15:05:18 1450 100
21 2015-06-06 20:59:17 21:32:17 500 96.2
22 2015-06-07 08:11:17 21:41:17 500 100
23 2015-06-13 20:35:17 21:47:17 500 98.2
24 2015-06-14 08:08:17 22:05:17 500 100
25 2015-06-20 20:53:17 21:29:17 500 99
26 2015-06-21 20:17:17 21:35:17 500 100

Hoe vol zitten de bibs nu?

Dat kan je makkelijk zien door Quivr te downloaden. De app is beschikbaar voor Android, iOS en Windows Phone. Of gebruik de webapp op je PC: https://quivr.be/library (Je vindt er niet alleen de bezetting van de bibs op dat moment, maar ook je uurrooster, dat van je vrienden, het menu in de alma… Voor alle features, check https://quivr.be/features)

Open Data

Ten slotte kan de bezetting van alle Leuvense bibs doorheen de tijd misschien ook nog interessant zijn voor mensen buiten Quivr. Daarom hebben we deze dataset opengesteld voor iedereen op ons Github account. Dit kadert in onze visie van “Open Data” (data die toegankelijk is, vrij gebruikt en hergebruikt kan worden, en eventueel opnieuw verspreid kan worden door iedereen). Zelf hebben we een goede samenwerking met de KU Leuven op dat vlak: sinds vorig jaar is het namelijk mogelijk om gewoon in te loggen bij de KU Leuven om je uurrooster op Quivr in te laden. Geen gedoe meer met het selecteren van je opleiding. Achter de schermen is dit enkel mogelijk omdat KU Leuven het uurrooster van de student heeft opengesteld voor externe applicaties zoals de onze. Open data is dus iets dat innovatieve toepassingen in het onderwijs kan stimuleren. Hierbij zouden we dan ook een oproep willen doen naar andere universiteiten van dit land: stel je data (zoals de uurroosters) open zodat applicaties zoals de onze deze kunnen gebruiken. Dit komt de student immers alleen maar ten goede! Zo kan je bijvoorbeeld op Quivr het uurrooster van je vrienden bekijken. Dat is een toepassing die voor de universiteit niet belangrijk is maar voor de student wel heel handig.

Geef een reactie