Waar we nu staan

Quivr is een applicatie die het leven van de student gemakkelijker wil maken. In totaal zijn er reeds 100, 000 accounts aangemaakt en telt de app rond de 35,000 unieke dagelijkse gebruikers. Dit is een getal waar we trots op zijn. De student apprecieert Quivr en dat blijft voor ons de grootste motivatie om dag in dag uit aan de app te werken. Wie maakt deze app eigenlijk? Quivr wordt volledig ontwikkeld en onderhouden door een groep van enthousiaste, onafhankelijke studenten. Om de werking van Quivr veilig te stellen, zijn wij georganiseerd in de vorm van een vzw (Student Innovations). Momenteel is de app beschikbaar aan de UGent en de meeste instellingen van de Associatie KU Leuven.

Waar we naartoe willen

STUDENT INNOVATIONS Het doel van Student Innovations vzw is het efficiënter maken van het leven van studenten voornamelijk door middel van digitale toepassingen, waaronder mobiele applicaties en online oplossingen. Op deze manier wil de vereniging onder meer de informatisering van het onderwijs bevorderen en het gebruik van open data promoten. Op dit moment wordt deze visie verwezenlijkt met Quivr. QUIVR  Performantie Quivr is ontstaan vanuit het ideaal van efficiëntie en snelheid, iets waar onze gebruikers altijd op rekenen. Onze topprioriteit zal dan ook steeds bestaan uit het optimaliseren van de app, met als doel deze zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Dit niet alleen met nieuwe features die het dagelijkse studentenleven nog vergemakkelijken, maar ook door te streven naar een applicatie die 100% bugvrij is.  Ontwikkeling Daarnaast wil Quivr een leerschool zijn, een vereniging waar jonge developers en studenten in het algemeen de opportuniteit krijgen om zich naast hun studies te ontwikkelen. Ze krijgen de kans om met een echt product te werken dat door duizenden mensen gebruikt wordt. Het is als het ware één groot experiment waar ambitieuze studenten de ruimte krijgen om met mensen van alle studierichtingen samen te (leren) werken, hun ideeën te verwezenlijken en tegelijkertijd onbetaalbare ervaring op te doen.  Uitbreiding Quivr is ontstaan met als simpel doel zoveel mogelijk studenten te helpen in hun dagelijkse doen en laten. Waarom ons dan beperken tot de studenten van de KU Leuven Associatie? In de komende jaren willen we verder bouwen op de fundamenten die er ondertussen liggen en Quivr aanbieden in zoveel mogelijk instellingen over heel België.  Bedrijven Vanaf het begin was het voor ons duidelijk dat we geen advertenties op de app zouden toelaten, aangezien zij gebruiksvriendelijkheid verhinderen en haaks staan op onze visie. Wij geloven echter dat een gulden middenweg mogelijk is en wel in de vorm van een ‘bedrijvenmodule’: ondernemingen kunnen het juiste talent aantrekken door hun carrièremogelijkheden te communiceren naar een gespecifieerd doelpubliek (zoals stages, carrière events, studentenjobs, algemene career-branding…).

The story behind Quivr

Maart 2013
Apps for Students

Het begon allemaal in maart 2013 toen 3 jonge burgerlijk ingenieur studenten van de KU Leuven deelnamen aan de Hackaton "Apps for students" http://appsforstudents.aftleuven.be/. Joris, Maxime & Boris stoorden zich mateloos aan het trage en immobiele programma Toledo dat ze als studenten moesten gebruiken om hun uurrooster te raadplegen. Hoewel ze de jongste ploeg waren in de competitie, gooiden ze hoge ogen met hun mobiel uurrooster voor studenten van de KULeuven.

KULApp launch

De basis voor wat we nu kennen als Quivr werd verder uitgewerkt in de paasvakantie van dat zelfde jaar. De drie beseften dat hun simpele applicatie handig kon zijn voor elke KU Leuven student en besloten ze om het publiek aan te bieden. Na een week diehard programmeren bij Boris thuis was de toenmalige KULapp geboren. De populariteit oversteeg alle verwachtingen, zelfs in die mate dat de jongens zonder het te weten de IT-dienst van de KU Leuven op zijn grondvesten deed daveren. Op amper 24 uur tijd registreerden zich zo'n 2000 gebruikers. Dit illustreerde nog maar eens hoeveel medestudenten nood aan hadden aan een mobiel en efficiënt uurrooster.

2014
KULApp wordt Quivr

Verder werd de technische kijk van de ingenieurs aangevuld met de zakelijke neus van enkele economiestudenten, wat een gouden combinatie bleek te zijn. In september 2013 besloot het versterkte team mee te doen aan de Start-Academy businesswedstrijd en in maart 2014 werd het harde werk van het voorgaande jaar beloond met de eerste prijs van deze prestigieuze competitie. De jury geloofde in het feit dat KULapp een struikelblok wegwerkte voor zijn gebruikers, die ondertussen qua aantal de 10.000 oversteeg. Het besef groeide dat het concept de grenzen van Leuven zou kunnen overschrijden en om die reden werd KULapp omgevormd tot Quivr.

Check & Go!

Quivr is sindsdien gestaag aan het uitbreiden, en dit op meerdere gebieden. Omdat de groep aanvoelde dat het in de toekomst verder dan Quivr zou kunnen innoveren werd er de vzw Student Innovations opgericht. Momenteel ligt de focus wel duidelijk bij het verder ontwikkelen en uitbreiden van Quivr. Verder werd het team ook groter om het hoofd te bieden aan nieuwe uitdagingen: een marketing team, extra programmeurs, uitbreidingen naar andere universiteiten...